ضرورت مدیریت آرامستانهای کرمانشاه در پنجشنبه آخر سال

، مهرداد سالاری بعد از ظهر امروز در نشست شهرداران استان کرمانشاه به نزدیکی پنجشنبههای غریبان و آخر سال اشاره و اظهار کرد: مدیریت آرامستانهای این استان به منظور پیشگیری از شیوع ویروس لازم و ضروری است. وی با اشاره به ضرورت نظافت درون و اطراف شهرها و…

Latest News

Related articles