ضعف نظام آموزشی در معرفی حوزه علمیه به دانش آموزان

حجت الاسلام مهدی موحد در گفتگو با ، ورود دانشگاهیان به حوزه را نشانگر ضعف نظام آموزش و پرورش در معرفی حوزه علمیه به دانش آموزان برای ورود به حوزه دانست و گفت: باید در مرحله اول، در سیستم آموزش و پرورش همان مقدار که تبلیغ دانشگاه صورت میگیرد، تبلیغ و…

Latest News

Related articles