طراحی شبکه آب و فاضلاب شهرکهای تازه تأسیس هرسین انجام میشود

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: در صورت دریافت نقشه از شرکتهای تعاونی مسکن طراحی شبکه آب و فاضلاب شهرکهای تازه تأسیس در شهر هرسین انجام میشود. ، علیرضا کاکاوند بعد از ظهر امروز در بازدید و دیدار با پرسنل امور آب و فاضلاب…

Latest News

Related articles