طرح آبرسانی به محلات عشایری نهبندان به بهره برداری رسید

، استاندار خراسان جنوبی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح فاز دوم طرح آبرسانی پایدار به محلات عشایری خواجه منجیکوه شهرستان نهبندان با اشاره به مهاجرت روستاییان طی سالهای گذشته، اظهار کرد: این مهاجرتها ریشه در نبود کار، کمبود امکانات، زیرساختهای رفاهی…

Latest News

Related articles