طرح تبدیل خودروهای مسافربر شخصی به دوگانهسوز آغاز شد

به نقل از وزارت نفت، حمید قاسمی دهچشمه، قائم مقام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، گفت: طرح تبدیل خودروهای مسافربر شخصی به دوگانهسوز سیانجی با اولویت ماشینهای پرمصرف و اعطای یارانه دولتی از این هفته اجرایی شده است. این مقام مسئول اظهار کرد: این طرح در…

Latest News

Related articles