طرح «تقویت امنیت غذایی» اعلام وصول شد

، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد نهاده های دامی، طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی و دامی از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

Latest News

Related articles