طرح علت گرانی خیار در شهر گلخانههای یزد

، تیم رسانهای یزد امروز با سفر به شهرستان اشکذر در ۱۶ کیلومتری مرکز استان، به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد. تیم رسانه ای مرکز استان یزد با همراهی امام جمعه اشکذر، فرماندار این شهرستان و معاونان وی، با حضور در گلزار شهدای اشکذر با نثار…

Latest News

Related articles