طرح موبایلی با نمایشگری در ماژول دوربین پشتی ثبت شد

به نقل از گیزموچاینا، شرکت چینی اخیراً حق امتیاز طرحهای موبایل جالبی را ثبت کرده است. یکی از این حق امتیازها به دستگاهی تعلق دارد که در تنظیمات دوربین پشتی آن یک نمایشگر ثانویه قرار دارد. این حق امتیاز در «سازمان ملی مالکیت فکری چین» ثبت و در ۱۹…

Latest News

Related articles