طرح هفتههای خرید اینترنتی برگزار می شود

به نقل از اتحادیه کسب و کارهای مجازی، طرح هفتههای خرید اینترنتی از ابتدای اسفندماه امسال با هدف حمایت از کسب و کارهای فعال در زمینه ارائه خدمات و فروش آنلاین و استفاده از این ظرفیت برای پشتیبانی از کسبوکارها و اصناف در استانها و همچنین تشویق عموم…

Latest News

Related articles