طعم «نه» زیر دندان اروپا/ «مرکل» روی ادعای «بایدن» اصلاحیه زد

، گروه بین الملل- مریم خرمائی: بررسی چالش های امنیتی دنیای واقعی که هر سال در کنفرانس مونیخ به آنها پرداخته می شود؛ امسال زیر سایه سنگین ، در دنیای مجازی انجام شد. در کنار نشست مجازی گروه هفت، این نخستین رویداد بین المللی بود که جو بایدن رئیس جمهور…

Latest News

Related articles