ظریف با رئیسجمهور ازبکستان دیدار و گفتگو کرد

، محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان که به منظور دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری ازبکستان در تاشکند به سر میبرد بعد از ظهر امروز با شوکت میر ضیایف رئیس جمهور ازبکستان دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. وزیر امور…

Latest News

Related articles