ظریف با رئیس جمهور تاجیکستان دیدار کرد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در کنفرانس “ قلب آسیا – روند استانبول ” در تاجیکستان حضور دارد، با امامعلی…

Latest News

Related articles