ظریف با همتای آذربایجانی خود دیدار کرد

وزیر امور خارجه که به تاجیکستان سفر کرده است، در حاشیه کنفرانس قلب آسیا با جیحون بایرام اف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و گفتوگو کرد. ، محمدجواد ظریف در حاشیه کنفرانس «قلب آسیا» در تاجیکستان امروز با «جیحون بایرام اف» وزیر امور خارجه جمهوری…

Latest News

Related articles