ظریف برای سند ۲۵ ساله به مجلس میآید/با روسیه هم سند امضا میکنیم

حجتالاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با درباره همکاری راهبردی ایران و چین اظهار داشت: یکی از مهمترین راههای بیتأثیر کردن تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران این است که ما با قدرتها و کشورهای بزرگ ارتباط بلندمدت و با کشورهای همسایه و همچنین کشورهای…

Latest News

Related articles