عادی انگاری کرونا تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت

یاسوج- فرماندار شهرستان بویراحمد گفت: عادی انگاری کرونا تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.

Latest News

Related articles