عامل انفجار کشتی اسرائیلی موشک یا شیء خارجی نبوده است

، تصاویر اختصاصی المیادین (ضبط شده توسط پهپادهای ایرانی) نشان میدهد عامل انفجار در کشتی (متعلق به رژیم صهیونیستی) در دریای عمان موشک یا شیء خارجی نبوده بلکه این کشتی از داخل منفجر شده است. المیادین گزارش داد: پس از ادعاهای اخیر درباره هدف قرار گرفتن…

Latest News

Related articles