عباس جدیدی برای رایزنی به سوریه رفت

انتخابات شورای کشتی آسیا برای مشخص شدن ۷ عضو این شورا، روز ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰ در خلال رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا در قزاقستان برگزار میشود. بر این اساس فدراسیون کشتی عباس جدیدی قهرمان جهان و المپیک را بعنوان نماینده ایران در این انتخابات معرفی کرد…

Latest News

Related articles