عدالت بیش از هر موضوع دیگری مردم را به دین جذب میکند

آیت الله عبدالکریم عابدینی در آئین اهدا ۲۹۶ فقره از اسناد غصب شده توسط خاندان پهلوی به مردم تاکستان که صبح امروز در سالن شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید همه کتب آسمانی و پیامبران الهی یک هدف واحد…

Latest News

Related articles