عدم مدیریت فاضلاب از مشکلات شهرستان رامسر است

محمد رضا نیاستی در گفتوگو با با بیان اینکه عدم مدیریت فاضلابهای خانگی یکی از مشکلات اصلی شهرستان رامسر است گفت: نبود زیرساخت لازم شبکه جمع آوری و سیستم تصفیه فاضلاب شهری از یک طرف و بالا بودن آبهای زیرسطحی و وجود منابع آبی فراوان از طرف دیگر باعث…

Latest News

Related articles