«عروسی مسلم» را در پلتفرمها ببینید/ نمایش سه فیلم کوتاه دیگر

به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در بیست و پنجمین هفته نمایش اینترنتی گزیده فیلمهای کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران با عنوان «چهار ایده، چهار فیلم»، فیلمهای «دیروز را بکش» به کارگردانی احسان محمدی، «نقاب» ساخته خالد گویلیان، «فصل…

Latest News

Related articles