عزاداری شهادت امیرالمومنین(ع) در قم

مراسن عزاداری شهادت امام اول شعیان علی بن ابی طالب(ع) با حضور آیت الله وحید خراسانی از مراجع تقلید و اقشار مختلف مردم در قم برگزار شد. مراسم عزاداری شهادت امام اول شیعیان، علی بن ابی طالب ( ع) با حضور آیت الله وحید خراسانی از مراجع تقلید و اقشار…

Latest News

Related articles