عزاداری شهادت حضرت علی(ع) در تبریز

عزاداری شهادت حضرت علی (ع) عصر امروز سه شنبه با رعایت پروتکلهای بهداشتی در مقابل مسجد رسول الله کوی دانشگاه تبریز برگزار شد.

Latest News

Related articles