عزم ها برای برطرف کردن نیازها در مناطق زلزله زده بیشتر شود

، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی در پیامی در رابطه با شهر زلزله زده سی سخت اظهار کرد: یاد دارید زمانی که حادثه هواپیمایی رخ داد، همین مردم دنا و سی سخت چقدر زیبا و آبرومندانه عمل کرده و مایه آبروی استان شدند و اینک اگر استان به حمایت خود برخیزد،…

Latest News

Related articles