عسکری محمدیان مدالهایش را به موزه ورزش اهدا کرد

عسکری محمدیان کشتیگیر عنواندار کشورمان با حضور در کمیته ملی المپیک، مدالهایش را به موزه ملی ورزش اهدا کرد. ، مراسم اهدای مدالهای عسکری محمدیان با حضور کیکاوس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک، نصرالله سجادی سرپرست کاروان اعزامی ایران به المپیک توکی…

Latest News

Related articles