عفو ۱۴۷۴ زندانی همدانی در ۱۷ ماه گذشته

همدان_رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: با تلاشهای انجام شده توسط دستگاه قضائی در ۱۷ ماه گذشته شاهد عفو یک هزار و ۴۷۴ زندانی در استان بودیم. ، محمدرضا عدالتخواه صبح امروز در حاشیه بازدید از زندان شهرستان نهاوند، به سیاستهای زیربنایی دستگاه قضائی…

Latest News

Related articles