علت مرگ گورخر آفریقایی در دست بررسی است

، شهاب الدین منتظمی ادامه داد: سازمان دامپزشکی در حال بررسی علت تلف شدن گورخر نر این باغ وحش است و پس از اعلام رسمی از سوی این سازمان، با مقصران این حادثه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. وی همچنین گفت: برای واردات این سه رأس گورخر آفریقایی از کشور…

Latest News

Related articles