علم لدنی امام جواد (ع) میراثی در ترویج مباحث مستدل در جامعه است

، گروه دین و آئین: ابوجعفر محمد بن علی بن موسیالرضا ( ع) مشهور به جواد الائمّ‬ه‬ ( ع)، در مدینه النبی در سال ۱۹۵ قمری به دنیا آمد، و سرانجام در ۲۵ سالگی، در راه تحقق بخشیدن به آرمانهای مقدس اسلام و اجداد طاهرینش در سال ۲۲۰ قمری توسط معتصم عباسی مسموم…

Latest News

Related articles