علی نژاد: به این باور برسید که هیچ حریفی بهتر از شماست نیست

، اردوی تیم بوکس جوانان امروز (سهشنبه) در حالی پیگیری شد که معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای از تمرینات این تیم بازدید کرد. مهدی علینژاد ضمن بازدید از تمرینات تیم اعزامی به رقابتهای قهرمانی جهان لهستان دقایقی با بوکسورها و کادر فنی به صحبت…

Latest News

Related articles