عملیات مرمت مسجد جامع ساوه آغاز شد

رضا ایاز در گفتگو با اظهار کرد: مرمت مسجد جامع ساوه با اعتباری بالغ بر ۱۱۴ میلیون تومان در دستور کار است و در این راستا عملیات بندکشی و اندود ضلع جنونی، بدنههای فرسوده و کاهگل عایق بام به متراژ ۱۴۰۰ متر، خالی کردن بندهای فرسوده و بند کشی مجدد، تعویض…

Latest News

Related articles