غایت عینی و طبیعی تمامی حقایق جهان، آمدن امام زمان(عج) است

، آیت الله سید محمد تقی مدرسی از مراجع معظم تقلید شیعیان در سخنرانی هفتگی خود با توجه به ولادت منجی عالم بشریت، آمدن حضرت را غیبت عینی و طبیعی تمامی حقایق جهان دانست و گفت: غایت عینی و طبیعی تمامی حقایق جهان، آمدن آن انسان کامل و وارسته، حضرت صاحب…

Latest News

Related articles