غربالگری قریب به ۱۰۷هزار مسافر در مرزهای کشور توسط هلالاحمر

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: تا صبح امروز دوشنبه، ۱۰۶هزار و ۸۹۰ مسافر توسط هلال احمر کنترل و ۴۱ مسافر مشکوک به بیماری کرونا قرنطینه شده اند. ، کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر در تشریح اجرای طرح مراقبت بهداشتی مسافران مبادی مرزی رسمی کشور همراه با وزارت…

Latest News

Related articles