غربالگری ۳۵۲ هزار خانوار/۹۸ درصد جمعیت اردبیل زیرپوشش قرار گرفتند

، اکبر بهنام جو شامگاه چهارشنبه در هجدهمین نشست قرارگاه استان اردبیل با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در استان اردبیل اظهار کرد: خوشبختانه در قالب این طرح علاوه بر کنترل و مدیریت ، به صورت خانه به خانه معاینات پزشکی و…

Latest News

Related articles