«غیزانیه»های خوزستان اولویت دولت آینده باشد/ضرورت تسریع درآبرسانی

گروه استانها: دولت جدید در سال ۱۴۰۰ فعالیتهای خود را شروع میکند و وزرای جدید برای انجام امور حوزه وزارتخانه خود در خانه ملت وعدههایی را برای کسب رأی اعتماد میدهند ولی پیشنهاد ما به وزیر جدید نیرو این است که قبل از آغاز فعالیتها و ارائه لیست وعدههای…

Latest News

Related articles