فارما، بسته اعتباری «سلامت محور» بانک پارسیان

به گزارش بازرگانی ، بانک پارسیان اعلام کرد این بانک به عنوان حامی و تأمین کننده نیازهای زنجیره «سلامت محور» دارویی، غیر دارویی و درمان کشور و با هدف مشارکت مؤثر در تأمین و تداوم جریان نقدینگی نظام سلامت کشور در شرایط مواجهه با تحریمهای متعدد، «بسته…

Latest News

Related articles