فاضل نظری رفتن خود از «کانون» را تایید کرد/تعیین تکلیف هیات مدیره

به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حاشیه آیین رونمایی از چهار تماشاخانه سیار کانون به اخباری که در زمینه تغییرات مدیریتی در کانون در رسانههای مختلف منتشر شده پاسخ داد و گفت: باید…

Latest News

Related articles