فراخوان مشمولان متولد سال ۱۳۸۲ برای تعیین تکلیف

، سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه مشمولان غایب و غیر غایب متولد سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۲ میبایست مطابق قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی وضعیت خدمتی خود را در سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف کنند. گفتنی است: افرادی که قبل از سن مشمولیت ترک…

Latest News

Related articles