فرار ۳۰۰۰ نفر به تایلند پس از بمباران روستاها توسط ارتش میانمار

به دنبال بمباران یک منطقه در اختیار یک گروه قومی، مسلح توسط ارتش میانمار حدود سه هزار نفر از روستائیان استان کارن این کشور به تایلند گریختند. به نقل از رویترز، یک گروه حقوق بشری و یک رسانه محلی گزارش دادند که بهدنبال بمباران یک منطقه در اختیار یک…

Latest News

Related articles