فرانسه سفیر روسیه را احضار کرد

فرانسه در واکنش به تحریم شماری از مقامات اروپایی از سوی مسکو، سفیر روسیه در این کشور را احضار کرد.

Latest News

Related articles