فرهنگ حفظ و ترویج منابع طبیعی در ایلام افزایش یافته است

، رضا احمدی ظهر یکشنبه در بازدید خبرنگاران از طرحهای منابع طبیعی و کاشت نهال در شهر ایلام اظهار کرد: خوشبختانه به فرهنگ سازی رسانههای استان، فرهنگ حفظ و ترویج منابع طبیعی در ایلام افزایش یافته است. وی گفت: امروزه در تمامی مناطق استان ایلام مردم…

Latest News

Related articles