فعالیت معدنی در ارتفاع ۲ هزار متری دماوند

خبرگزاری مهر_ گروه جامعه: در نخستین روز از فروردین ماه ۱۴۰۰ سندی در منتشر شد که از صدور رأیی حکایت میکرد که بیش از ۷ سال پیش در شورای عالی معادن کشور برای حفاظت و صی ۹ از میراث طبیعی تاریخی ملی دماوند صادر شده بود که بر طبق آن، باید از صدور هرگونه…

Latest News

Related articles