فلرهایی که میسوزند و میسوزانند/ هدررفت ثروت ملی و افزایش بیماری

؛ گروه استانها- محمد غلامحسینی: عسلویه قطب اقتصادی، انرژی و صنعتی گاز کشور است؛ جایی که دمای هوا در برخی از روزهای تابستان در آن به ۶۵ درجه سانتیگراد و درجه رطوبت به ۹۵ درصد میرسد و شاید سختترین محیط کاری در کشور است. باوجود همه افتخاراتی که شهرستان…

Latest News

Related articles