فوت ۳ نفر دیگر بر اثر مسمومیت گاز در ایلام

ایلام-برای دومین بار در طول امروز، سه نفر دیگر بر اثر مسمومیت گاز در ایلام فوت شدند. ، دومین حادثه مسمومیت با گاز co و استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد در چادر تفریحی و در محور جاده ماربره (منطقه کان گمگ) تعداد ۳ نفر فوتی بر جای گذاشت. حادثه…

Latest News

Related articles