فیلم افتتاحیه بخش نوعینگاه کن انتخاب شد/ اعلام هیات داوران

جشنواره فیلم کن با انتخاب فیلم افتتاحیه بخش نوعی نگاه، اسامی هیات داوران این بخش را هم اعلام کرد. به نقل از ورایتی، فیلم «اونودا -۱۰ هزار شب در جنگل» به عنوان فیلم افتتاحیه بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن انتخاب شد. این فیلم ساخته فیلمساز فرانسوی…

Latest News

Related articles