قابلیت سند همکاری ایران-چین برای مبارزه با تحریم های اقتصادی غرب

گروه بین الملل: سند جامع همکاریهای ایران و چین توسط «محمد جواد ظریف» و «وانگ یی» وزیران خارجه دو کشور هفتم فروردین در محل وزارت امور خارجه امضا شد. نقطه آغاز رایزنی برای امضای این سند راهبردی ۲۵ ساله ۶ سال پیش در جریان سفر رئیس جمهور چین به تهران…

Latest News

Related articles