قزوینیها در طرح زمستانه کتاب بیش از ۴۷۰۰ جلد کتاب خریدند

قزوین-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: ۴۷۱۰ نسخه کتاب به ارزش حدود ۲ میلیارد ریال از سوی شهروندان قزوینی در قالب طرح زمستانه کتاب امسال از کتاب فروشیها خریداری شد. به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین محمدحسین…

Latest News

Related articles