قصه تکراری در نوروز هر سال؛ جنگل گلوبردکان دچار آتشسوزی شد

، گروه استانها، موسی قیصری: یکی از پرطرفدارترین نقاط برای سفر و گذراندن تعطیلات در جنوب استان بوشهر جنگل گلوبردکان بخش ریز واقع در شهرستان جم است که در هر فصل، زیباییهای خاص خود را دارد. برخورداری از مناظر طبیعی و چشماندازهای بسیار زیبایی از ترکیب…

Latest News

Related articles