قوانین جدید ضد انحصار چین شرکت های فناوری را هدف گرفتند

به نقل از رویترز، قانونگذار بازار در چین دستورالعمل ضد انحصار جدیدی منتشر کرده که هدف آن پلتفرمهای اینترنتی است. این دستورالعمل محدودیتهای پیش روی شرکتهای فناوری در چین را سختتر میکند. قوانین جدید در حقیقت نسخه رسمی پیش نویسی هستند که در ماه نوامبر…

Latest News

Related articles