«قوی سیاه» از بازار سرمایه کوچ میکند؟

، تعطیلات نوروزی به پایان رسید و بورسبازان از امروز جدی تر از یک هفته گذشته به پای معاملات برمیگردند تا بلکه در سال جدید بتوانند سود مناسب و مورد انتظار خود را از بازار بگیرند. برخی با خوشبینی بر این باورند که امسال وضعیت بورس بهتر میشود و هیجانات…

Latest News

Related articles