«لاستیکسازی» رویایی که تعبیر نشد/ پیشرفت ۱۰ درصدی بعد از ۷ سال!

گروه استانها: از «لاستیکسازی» و هزار شغلی که قرار بود برای لرستانیها ایجاد کند امروز تنها یک خاطره دورمانده است؛ رؤیایی که در سال ۹۳ در جریان سفر رئیسجمهوری به لرستان با عنوان «بزرگترین پروژه صنعتی» لرستان در اذهان جوانان بیکار این استان نقش…

Latest News

Related articles