لایحه دولت برای بودجه ۱۴۰۰ سیاسی است

، سیدمحمدرضا میرتاجالدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به نشست غیرعلنی امروز صبح مجلس برای بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: نادران رئیس کمیسیون تلفیق در این نشست ضمن اشاره به مجموع درآمد دولت از…

Latest News

Related articles